Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları

Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.

Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'yi yöneten, Nazilerin yenilmesinde büyük rol oynayan, kahraman, karizmatik, zeki ve büyük bir devlet adamı olarak bilinir. Ama hakkında çok az bilinen şey ise işlediği suçlardır. Bunlardan birisi de 1943'te, İngiliz İmparatorluğu'nun kontrolündeki bölgelerde yaşayan 3 milyon Hintlinin Bengal'de kıtlıktan ölmesidir.

2010 yılında, Bengalli yazar Madhusree Mukherjee, “Churchill's Secret War” adlı kitabında kıtlık hakkında yazdı. Churchill, Bengal'de toplanan buğdayın açlıktan ölen Hintlilere verilebilecekken erzak tedariğinde sorunu olmayan Akdeniz ve Balkanlardaki İngiliz birliklerine gönderilmesi emrini verdi. Daha da kötüsü, kıtlık için Kanada ve ABD’den gelen yiyecek tekliflerini de reddetti.

Bengal kıtlığı İngiliz sömürgeci standartları için yeni bir durum değildi. Benzerleri daha önce Hindistan'da ve İrlanda'da yaşanmıştı. Tarihçilere göre (Christopher Bayly ve Tim Harper) Churchill'ın Hindistan'a karşı özel bir düşmanlığı vardı: Hintlilerin Almanlardan sonra dünyanın en kötü ikinci halkı olduğuna inanıyordu. "Almanlar'ı bomabalayabilirsiniz, Hintliler ise aptallık ve huysuzluklarından ötürü açlıktan ölebilirlerdi." Churchill’in Bengal'deki kıtlık ölümlerinin artmasıyla ilgili bir telgraf aldığındaki tepkisi, milliyetçi lider Mahatma Gandhi'nin "kurbanlardan biri olmadığı için üzüntü duyduğunu" ifade etmesi olmuştur. Hintlilere karşı tutumu -Hindistan Dışişleri Bakanı Leopold Amery'e- verdiği demeçte açıkça ortaya çıktı: "Hintlilerden nefret ediyorum. Onlar canavarca dine sahip birer hayvandır."

Ingiltere Almanya'ya 1939 da Polanyanın Nazi işgali nedeniyle savaş açmıştı. Ama 1943 de aynı müttefik olduğu Polonya'yı bu kez Ruslara çıkarları uğruna teslim etti. Churchill, Polonya'ya ihanetini sürgündeki Polonya hükümetinden sakladı. Çünkü, Almanlara karşı çeşitli müttefik ordularda savaşan yüzbinlerce Polonyalı'nın desteğini kaybetmek istemedi. Bu anlaşma, Stalinin 1944’te Moskova’ya uçan Polonya başbakanına, "Polonya’nın SSCB’nin bir parçası olacağı ve tartışacak bir şey olmadığı" nı söylemesine kadar açıklanmadı.

1919 yazında, Hava ve Savaş Devlet Sekreteri olarak görev yapan Churchill, kuzey Rusya'ya bir kimyasal saldırı planladı ve yürüttü. Bu kimyasal saldırıdan önce de, Churchill, Irak ve Hindistan'da isyan edenlere karşı kimyasal silahların kullanılmasının güçlü bir destekleyicisiydi. Gizli bir yazışmada “İlkel kabilelere karşı zehirli gaz kullanılmasını destekliyorum” dedi. Hindistan Bürosu'ndaki meslektaşlarının hintlilere karşı gaz kullanımına itirazlarını saçma buluyordu.

27 Ağustos 1919 da -Fenilaminekloroarsin adı verilen- oldukça toksik bir gaz içeren patlayacıları Rusya nın Archangel kentine yapılan hava saldırısında kullandırdı. Bolşevik askerler ve siviller panik içinde kaçarken yeşil kimyasal gazın etkisiyle kan kusarak öldüler. Saldırılar eylül boyunca -Chunova, Vikhtova, Pocha, Chorga, Tavoigor, Zapolki vs- birçok Rus köyünde aynı şekilde askerleri ve sivilleri hedef alarak sürdü.

Churchill, tarihin kendisini nazikçe yargılayacağını söyledi; çünkü tarihini kendisi yazmayı amaçlıyordu. Savaşta yazılan kendisini barışçıl, başarılı ve kahraman gösteren kitaplar, şaşırtıcı bir şekilde Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasını sağladı. 1953 yılında kazandığı bu ödül, onunla aynı dönemde yaşayan başka büyük yazarlara verilmeyip de Churchill’e verilince, Nobel ödüllerinin hakkaniyeti konusunda tartışma başlamıştır. Kendisi bile ödülle ilgili olarak akademiye yazdığı mektupta, “Umarım doğru olanı yapmışsınızdır. Sizin de, benim de önemli bir risk aldığımızı ve bu ödülü hak etmediğimi düşünüyorum” demiştir.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları, 2. dünya savaşı, hitler, stalin, ingiltere, stalin, vahşet, işkence, barbarlık, emperyalizm, avrupa
İlgili Diğer Konular

Hitler (Ünlü Kişiler) Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Hitlerin 1945 de ölmediğine dair teoriler son buluyor (Tarih) Adolf Hitler'in diş kalıntılarının incelenmesi, 1945'te ölmediği şüphesini ortadan kaldırdı. Führer'in dişlerinin öyküsü, yalnızca bir Nazi'nin ölümünün değil, aynı zamanda Soğuk Savaş propagandasının ve zulmünün hikayesidir.

Auschwitz Toplama Kampı'na Gönüllü Giren Adam (Tarih) Auschwitz'e gitmeye gönüllü olan Witold Pilecki'nin inanılmaz hikayesi.

Naziler Neden Kafeinsiz Kahveyi Sevdi (Tarih) Hitler Almanyası, kafeinsiz içecekleri resmi devlet politikası yaptı.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Stalin (Ünlü Kişiler) Devrim sonrası 31 yıl Rusyayı yönetmiş devlet başkanı.

Yararcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda İngiltere'de Etik ve Politik Felsefede, "çoğunluk için en iyisi" ahlaki bakış açısıyla öne çıkan bir harekettir.

ABD ve Ingiltere Iran'ı demokrasiden diktatörlüğe nasıl dönüştürdü. (Tarih) Bu makale şu andaki molla rejimine kapı aralayan gelişmelere neden olan Mussadık darbesinin arka planını anlatıyor.

Ingiltere ve Fransa modern Ortadoğu'yu nasıl yarattı ve mahvetti (Tarih) Günümüz Ortadoğu'sunun çatışma içinde olmasının temelleri 20 nci yy ı'n başlarında Ortadoğu'nun paylaşımı ile atıldı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar (Tarih) Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı (Tarih) İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri (Tarih) İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.

Kıta Avrupası Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü)  Avrupa'daki 19. ve 20. yüzyıl felsefe geleneklerini tanımlamakta kullanılan terim.

Emma Goldman (Ünlü Kişiler) 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa da anarşist görüşün yayılmasında ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Lukács, Georg (Ünlü Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Keltler hakkında 10 ilginç bilgi (Tarih) Keltler, tarihöncesi dönemlerinde Orta Avrupa'da ortaya çıkan ve günümüzde de altı ulusu oluşturan bir halktır.

Erasmus (Ünlü Kişiler) Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Hint-Avrupa Dillerinin Doğuşu (Tarih) Dünya nüfusunun üçte ikisi Hint-Avrupa dilini konuşmaktadır. Araştırmacılar kökenleri hakkında Karadeniz'in kuzeyine odaklandılar.

Batıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.