Yusuf Peygamber'in Muhtemel Kimliği

Yusuf Peygamber'in Muhtemel Kimliği

İbranilerin mısırdaki esaretinin başlangıcı olduğu iddia edilen yusuf gerçekte kim?

Yusuf un kimliğini Sure ve Ayet ile yorumlayamazsınız , Mısır tarihi ve Mısır dili gerekir . Potifar ile poti pherah arasındaki fark önemli . Biri ona iftira atan kadının kocası , öteki ise ona eş olarak verilen kızın babası . Ayrıca yosif ne demek o Da önemli . İki kök var ; ilki “ sp “ alınmış götürülmüş , ikincisi ise “ ysp” çoğalan .. bu kökler Tamamen yahudilerin olaydan isim icat ettiklerini ortaya koyuyor. Kuyuya atılan Ve kervancılar tarafından alınıp götürülen ve mısır da çoğalan ! Potifar ise kimine göre “Ra nın verdiği” anlamına geliyor . Prens ve annu on innu rahibi . Buna karşın Poti - pherah aslında firavun ile alakalı . Firavun ; çünkü per o büyük ev olarak firavun demektlr. Yani bir karıştırma söz konusu tevrat yazıcısı tarafından . Muhtemelen iki isim de aynı kişiyi simgeliyor yani firavunu .

Elbette bu noktada Yusuf a firavun tarafından verilen ünvan da çok büyük önem kazanıyor hatta konunun anahtarı oluyor : zabnath paenah . Bu kelime İbranice sırların açıklayıcısı gibi bir anlama gelse de ünvanı Mısır’ca düşünüldüğünde hayatın kurtarıcısı gibi bir anlam içeriyor. Yani bu tarz ilk elden anlam bulmalar doğru bir sonuç vermiyor .

Yusuf un mısırlı karısının ismi Asenath ise çok farklı bir isim . Ve çok önemli !! Asnsth ; Osnat olarak da geçse Nath açıkça tanrıça neith ile alakalıdır.

Zabnat ı ciddi olarak açalım şimdi :
zabnat mısırca üç ihtimalden biri olarak açılabilir. ilki , b/p işe t/ th transliterasyon Da yer değiştirir zedenef olur. Bu harflerin telaffuz sesleri sebebiyle çok görülen bir kaymadır. Bu durumda djedd u nef olacak dzenedeph zedenef olarak okunacak Ve “çağrılan istenen” anlamına gelecektir . Bu Firavun’un onu rüya yorumlaması için çağırması ile paralellik arzedebilir .
İkincisi zapenath zep neith şeklinde açılımdır . Mısırca tam olarak zepenet dir, zefenet olarak da telaffuz edilebilir. Bu hikayedeki zebnet e daha yakındır . yani Anlamı neith/ nut un zamanı : devri ; neith in hakim olduğu dönem demektir . Neith mısır ın en önemli tanrıçalarından biri ; platon onu Athena ile bir tutsa da daha ziyade Artemis ile özdeş kabul edilir . Ana tanrıça modeli ile nut a bağlanır .
Üçüncüsü ise gene transliterasyonunda çok karışan m ile b nin değişimi dir . Yani zebneth, zemneth olur ! Bu isim de bize semonth / semontu ismini verlr . “Monthu nun oğlu” monthu yukarı Mısır ın ve Thebes in amon dan önceki baştanrısı olan Şahin Tanrı dır . Yukarı Mısır da horus un karşılığıdır .

Peki paenah ne demektlr? Bu çok daha basit: p anakh; ipi anakh diğer bir değişle ipiuaankhu. Sonuçta anlam ipiankhu olur. Bu çok yaygın bir isim . Ancak ipu kelimesinin Anlamı tam da Yusuf için gerekli bağlantıyı bize veriyor . İpu mısır ın orta bölgesinde Olan akhmin için Mısırlı’ların kullandığı bir isim . Ancak Aten kültünün jtn olarak ay tanrısı olduğu dönem de bu dönem ; gümüş Şahin olarak ay ı simgeliyor . ilhginçtir ki Akhenaton un annesi tiye ve karısı Nefertiti de akhmin li . Yani ipu lu . Hatta bu iki veri karşılaştırınca Tİye nin babası yuya nın itj Nether Tanrı’nın babası ünvanı ile Yusuf Soyundan olduğu Da düşünülmelidir . . İpuankhu bu durumda ipu lu/ akhmin li yaşıyor anlamına geliyor . Bu isim yusuf un ölmediği ve kendisine kötülük yapan kardeşleri ile yüzleşmesi açısından önemli bir isimsel bağlantı gibi gözükse de efsanenin gerçekten kuyuya atılan satılan köle edilen ve Vezirliğe rüya tabiri ile yükselerek akrabalarından intikam alan Ve ailesini Mısır’a getiren birisini simgelediği çok şüphelidir .

Yusuf un karısı olarak verilen asenath “neith e ait olan” demektlr . Sineith neith in kızı demektlr. Görüldüğü gibi firavun un kızı ile evlenen Yusuf tanrıça neith in koruyuculuğu altına ve hizmetine girmiştir ve böylece yükselmiştir.

Burada bir önemli noktayı daha belirtmek gerekir Yusuf yaseph olarak transliterasyonda “işpi ve ipşi” dir. İpşiankhu / işpiankhu ismi msır da ipuankhu olarak kullanılacaktır zira zaten ipu ismi mevcuttur . İki anlam birbirini tamamlayacaktır. . Mesela meşhur ipuwar Papirüsü olarak bilinen papirüs ün yazarı rahibin ismidir . İpuankhu da Yusuf yaseph in ipşi olan ismi için uygun bir isimdir. Bu arada ipuwar ın da papirüs ünde Mısır’a dışardan bir işgal başladığını belirtmektedir . Bu hyksos ilgili olarak ele alınmaktadır . Bu Da büyük kuraklık ve kıtlık döneminde Yusuf Ve ailesi ile başlayan Ve devam eden hyksos göçünü akla getirmektedir .

Peki o zaman biz bu isimde bir vezir bulabiliyor muyuz ? Evet bulabiliyoruz Ankhu ! 13. Sülale veziri. Mö 1750 civarı . Ve bu vezirlik daha da ilginç olarak yabancı orijinli bir kral olarak kabul edilen semenkaRe nin krallık dönemine de geliyor. Önceki iki kralın dönemine de yerleştiren oluyor . Görünen o ki zayıf krAllar ve perde arkasında mısır ı yöneten güçlü bir vezir den bahsediyoruz . Yabancı orjinli olduğu iddia edilen kralın ön ismi olan imyremeshaw general demek . Bu Da onun asil kandan olmadığını Ve bir saray darbesi ile krallığı ele geçirdiğini gösteriyor. İkimci ismi semenkare’ olan bu kralın önceki kral ile direkt Akrabalığı olmadığı açık . Ayrıca bir asiatik yani sami olduğuna dair kuşkular mevcut. Ankhu ile ilişik gözüken kraliçe aya nın bu kralla evlenmiş olan kızı olma ihtimali de yüksek. Yusuf hikayesinde firavun ın oğlunun Yusuf’u kıskandığı Ve sonunda Yusuf un galip geldiği ve prensin idam edildiği Yusuf un devleti yönettiği ve firavun un torununa tahtı verdikleri ile ilgili bir hikaye var. Yusuf un karısının da firavun un kızı iseneith olduğu dikkate alındığında bir saray darbesi anlam kazanabilir . Elbette rivayet ile tarihsel olayı mıdır sansürü üzerinden kelimesi kelinesine aynı bulmak imkansız . Fakat bu dönem asıl gücün vezir de oldğu bir dönem . Ayrıca döneme ait bir belge de “ankhu nun depoları” ifadesi geçiyor . ( Bulak Papirüsü) beklenen yedi yıllık kıtlık için çok anlamlı bir önlem ve isim . 13. Sülale dönemi hyksos hekau khesawet çöl kralları istilasının başladığı dönemdir. Sami kökenlilerin Mısır’a girişi büyük kıtlık Ve kuraklık sebebi ile Harran dan aşağı göçlerin yaşandığı dönem bu dönemdir . Dolayısı ile Yusuf hikayesinin hyksoslsrın ülkeye girmesine izin veren bir vezir olarak sonradan hikaye kurgulanarak ibranileştirilmiş olması çok daha büyük bir ihtimaldir .

Ankhu ile ilgili çok önemli bir bilgi de işte burda önem kazanır : Ankhu nun babasının ismi : bu isim “zamonth / samonthu olarak geçiyor . Tam da yukarıda üçüncü ihtimal dediğimiz zamnet olarak ibrani efsanesinde verilen ismin Mısır karşılığı. O Da bir vezir. Görülen o ki İbraniler Mısırlı’ bir veziri açıkça kendilerine mal etmişler Ve babasının ismi ile beraber bir isim halinde birleştirip etrafında bir atakişi efsanesi yaratmışlar .

Mehmet Sadık Öke


Anahtar Kelimeler
Yusuf Peygamber'in Muhtemel Kimliği, yahudilik, dinler tarihi, islamiyet
İlgili Diğer Konular

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Tarih) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ? (Tarih) Son zamanlarda İslam'ın doğduğu coğrafyanın Arabistan'ın Mekke şehri yerine Bakka vadisi ve Petra şehri olduğuna dair ciddi fikirler ortaya atılıyor. Ural Haşim'in yazısı bunlardan birisi. Ayrıca ilgili belgeseli de bulacaksınız.

Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi (Tarih) Mehmet Sadık Öke bu yazısında, İslamiyet öncesi bazı olay ve kişilerin, İslamın temel olay ve figürlerini yarattığı görüşünü birkaç örnekle anlatıyor.

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Kürşat Demirci - Dinler Tarihi (Tarih)

Senkretizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Senkretizm, özellikle farklı dinlerdeki teoloji ve mitolojilerin bir birine karışmasıyla yenilerinin ortaya çıkması veya asimilasyonlarına denir. Sanat, kültür ve siyasette de görülebilir.

Skolastik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

İslam Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Ortaçağ Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (6.YY - 16.YY) Felsefenin ortaçağ dönemi, Karanlık Çağların entelektüel kuraklığından sonra Batı felsefi düşüncesinin yeşermesini temsil eder.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.