Zerdüştlerin Ölü Kuleleri

Zerdüştlerin Ölü Kuleleri

Zerdüşt inancında, ölüler sessizlik kulelerine ( dakhmedir) bırakırlar.

Zerdüşt inancında, hava ve toprak çok değerli olduğundan cesetleri havayı ve toprağı kirletmemek için gömmezler ya da yakmazlar . Ölülerini bu amaç için yaptıklar sessizlik kulelerine ( dakhmedir) bırakırlar. Burada amaç cesetlerin yırtıcı kuşlar tarafından yenmesidir. Zerdüşt inancında iblislerin öldükten sonra insan vücuduna girdiklerine inanılır ve bundan kurtulmak için ölü bedenleri kuşlara verirler. Önemli bir noktada akbabaların mide salgılarının mikropları yok ettiklerine inanırlar. Bedenler yenildiği takdirde etrafa mikrop yayılması da engellenmiş olur.


Bu kulelerin içinde iç içe üç halka bulunur. En dıştakine erkeklerin , ortadakine kadınların , en içtekine de çocukların cesetleri bırakılır. Ölüler duvar dibine yatırılıp doğaya terk edilirler. Bırakılan ölülerin başında rahipler bekleyip yırtıcı kuşların önce hangi gözü yediklerine dikkat ederler. Önce sağ gözün yenmesi ruhun iyi bir geleceğe kavuşması , sol gözün yenmesi ise ruhun acı çekmesi anlamına gelir. Sadece kemiklerin kalıp , güneş ve rüzgar etkisiyle beyazlaşması bir yıl sürer. Daha sonra bu kemikler içinde kireç olan bir odaya kaldırılır.

1979’da bu kuleler yasaklansa da , Hindistan’daki Zerdüştler hala bu kuleleri kullanıyor.


Anahtar Kelimeler
Zerdüştlerin Ölü Kuleleri, zerdüştlük
İlgili Diğer Konular

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.

Pavlikanlar (Tarih) Anadolu'da isyancı bir Hristiyan mezhebidir. Ortaya Çıkışları, Temel İnançları ve Genel Siyasi Tarihleri